ICTsharing - Blog chia sẻ kiến thức về ICT: php ebook

Hot

Post Top Ad

Hiển thị các bài đăng có nhãn php ebook. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn php ebook. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Tư, 22 tháng 5, 2019

Beginning PHP and MySQL E-Commerce From Novice to Professional SECOND EDITION

10:27 0
Cuốn sách cho người học lập trình PHP qua ứng dụng xây dựng Trang thương mại điện tử.

Contents at a Glance
About the Authors
About the Technical Reviewers
Acknowledgments
Introduction

PART 1■ ■ ■ Phase I of Development 
■CHAPTER 1 Starting an E-Commerce Site
■CHAPTER 2 Laying Out the Foundations
■CHAPTER 3 Starting the TShirtShop Project
■CHAPTER 4 Creating the Product Catalog:Part 1
■CHAPTER 5 Creating the Product Catalog:Part 2
■CHAPTER 6 Product Attributes
■CHAPTER 7 Search Engine Optimization
■CHAPTER 8 Searching the Catalog
■CHAPTER 9 Receiving Payments Using PayPal
■CHAPTER 10 Catalog Administration:Departments and Categories
■CHAPTER 11 Catalog Administration:Products and Attributes

PART 2■ ■ ■ Phase II of Development 
■CHAPTER 12 Creating Your Own Shopping Cart
■CHAPTER 13 Implementing AJAX Features
■CHAPTER 14 Accepting Customer Orders
■CHAPTER 15 Product Recommendations

PART 3■ ■ ■ Phase III of Development 
■CHAPTER 16 Managing Customer Details
■CHAPTER 17 Storing Customer Orders
■CHAPTER 18 Implementing the Order Pipeline:Part 1
■CHAPTER 19 Implementing the Order Pipeline:Part 2
■CHAPTER 20 Processing Credit Card Transactions
■CHAPTER 21 Product Reviews
■CHAPTER 22 Using Amazon.com Web Services
■INDEX

Tải sách tại đây
Xem thêm

Thứ Năm, 27 tháng 12, 2018

Chia Sẻ Khóa Học Lập trình PHP: Thu thập (Cào) Dữ liệu Website qua 2 Dự án Web Crawler - Web Spider

18:06 0

Học xong khóa học này bạn có thể ?
  • Viết ra các đoạn script, những dự án tin tức
  • Viết ra các đoạn script, những dự án truyện tranh
  • Viết ra các đoạn script, những dự án nhạc
  • Viết ra các đoạn script, những dự án xổ số
  • Có khả năng làm các trang web như Tổng hợp TT Khuyến Mãi, Web So Sánh giá

Ai có thể học khóa học này ?
  • Các học viên yêu thích lập trình
  • Những lập trình viên có website cần dữ liệu bổ sung
  • Những lập trình viên android/IOS muốn tạo các script lấy data để làm ứng dụng
  • Những lập trình viên PHP muốn tạo các script lấy data để làm website
  • Các bạn cần dữ liệu để nghiên cứu, phân tích thông tin
* Web Crawler - Web Spider - Thu thập, Cào và Bóc tách dữ liệu là một kỹ thuật khá hay và rất phổ biến đối với những trang web Tổng hợp thông tin.

* Đây là khóa học hướng dẫn các Bạn qua đó có góc nhìn tổng quan về việc lấy dữ liệu đồng thời hướng dẫn các kĩ thuật lập trình liên quan tới việc lấy dữ liệu từ các website thực tế.

* Bạn sẽ tiếp xúc tới các kĩ thuật mới nhất, được làm việc với CURL, mysql, DOM, folder, file...qua đó các bạn có thể lấy được data cho website mình.

*Hoàn thành khoá học bạn có thể viết những đoạn mã để lấy - thu thập các dữ liệu từ tất cả các nguồn web khác về website của mình như Tổng hợp thông tin Khuyến Mãi, Website So sánh giá từ các nguồn, Website tổng hợp kiến thức, Website Tổng hợp tin tức, Website Tổng hợp truyện tranh.


Xem thêm

Post Top Ad

Your Ad Spot